De EN-14122-4 normering kort uitgelegd

 

Norm EN-14122-4: Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines -  Toegangsmiddelen met ladders en steigers

De EN-14122-4 normering: Een inleiding

Deze EN-14122-4 is een Europese norm die van toepassing is op permanente toegangsmiddelen op gebouwen en andere constructies. Deze norm specificeert eisen voor ontwerp, constructie en installatie van permanente toegangsmiddelen zoals trappen, ladders en platforms, om veilige toegang tot werkplekken op hoogte te garanderen.

De EN-14122-4 is een belangrijke norm voor bedrijven die werken op hoogte uitvoeren, zoals bouwbedrijven en onderhoudsdiensten. Het naleven van deze norm is essentieel om de veiligheid van werknemers te waarborgen en de risico's van werken op hoogte te minimaliseren.

De eisen van de EN-14122-4 normering

Deze EN-14122-4 normering specificeert een aantal belangrijke eisen voor permanente toegangsmiddelen op gebouwen en andere constructies.

brandladder

brandladder als vluchtweg bij brand

Dergelijke eisen omvatten onder andere:

Constructie-eisen:
De normering stelt eisen aan de constructie van permanente toegangsmiddelen, zoals de materiaalkeuze, de afmetingen en de sterkte van de onderdelen. Ook moeten de toegangsmiddelen bestand zijn tegen de weersomstandigheden en andere omgevingsfactoren.

Veiligheidseisen:
De EN-14122-4 stelt ook eisen aan de veiligheid van permanente toegangsmiddelen. Zo moeten de toegangsmiddelen voorzien zijn van leuningen, hekwerken en andere beschermingsmiddelen om te voorkomen dat werknemers van hoogtes vallen.

Installatie-eisen:

De normering stelt ook eisen aan de installatie van permanente toegangsmiddelen. Zo moeten de toegangsmiddelen worden geïnstalleerd door gekwalificeerde professionals en moeten de installatie-instructies van de fabrikant worden opgevolgd.

Het naleven van deze norm is van groot belang voor de veiligheid van medewerkers die werkzaam zijn op en rondom machines. Toegangsmiddelen moeten immers veilig zijn om te gebruiken, en medewerkers moeten goed opgeleid worden om ze op de juiste manier te gebruiken. Wanneer bedrijven zich aan de norm EN-14122-4 houden, wordt de veiligheid van werknemers gegarandeerd en kunnen ongevallen worden voorkomen.

Kortom, de norm EN-14122-4 biedt richtlijnen voor het ontwerp, de constructie, het gebruik en het onderhoud van toegangsmiddelen voor machines. Bedrijven die machines gebruiken en onderhouden, moeten zich houden aan deze norm om de veiligheid van hun medewerkers te waarborgen. 

Metaalconstructies - Kooiladders
Plaatsen van gevelpanelen
Monteren van een aluminium brandladder