Is een jaarlijkse keuring van valbeveiliging wettelijk verplicht en in welke gevallen wordt een trekproef uitgevoerd?

 

Zijn wettelijke keuring en inspectie van valbeveiliging op daken en gebouwen jaarlijks verplicht?

Door daken of andere werkplekken waar gewerkt wordt op hoogte volledig veilig in te richten met permanente of mobiele valbeveiliging is voldaan aan alle wettelijke regels. De Fabrikant van onder andere EN-795, EN-353 of EN-517 en EN-14122-4 gecertificeerde producten schrijft jaarlijkse controle en onderhoud voor en bepaald tevens de frequentie en voorschriften daarvan. De voorschriften, controle en het onderhoud uitvoeren volgens opgave van de fabrikant is door de wetgever verplicht.

Wettelijke keuringsplicht van ankerpunten en levenslijnen

Alle klim- en valbeveiligingssystemen dienen ten minste één keer per twaalf maanden aan de keuringsplicht en het onderhoud te voldoen en na elke val. Dit is niet vrijblijvend en wordt door de wetgever verplicht vanuit de EN-365:2004. Indien een toezichthouder of inspecteur daar om vraagt, bent u te allen tijde verplicht inzicht te geven in de keuringsregistratie. Als bewijs worden inspectierapporten opgemaakt van elk systeem en bij goedkeuring levert HWV Facilities tevens een certificaat voor de vastlegging daarvan. Elk goedgekeurd product of systeem wordt tevens voorzien van een keuringssticker.

Is keuren van valbeveiliging zinvol?

Mocht de staat van de permanente of mobiele valbeveiliging slecht zijn, of zich een incident voordoen, en de keuring en het onderhoud zijn niet minimaal één keer per 12 maanden uitgevoerd, dan is de gebouweigenaar, -beheerder of werkgever aansprakelijk. Zorgvuldig onderhoud en deskundige inspectie voorkomen onveilige situaties en reduceren de aansprakelijkheid.

Welke deskundigheid is noodzakelijk voor het keuren van kooiladders, valbeveiliging, ankerpunten en levenslijnen?

De fabrikant en de EN-365:2004 stellen eisen aan de jaarlijkse inspectie van de systemen, het kwaliteitsniveau van de keurmeester en de vastlegging van de keuring. Keurmeesters van HWV zijn bekend met de geldende EN-normeringen en de specifieke keuringspunten van kooiladders, ankerpunten, lijnsystemen, hekwerken. Rekening houdend dat enkel het door HWV geleverd en geplaatst materiaal kan gekeurd worden 1 jaar na indienststelling.

Om een goede en volledige inspectie te garanderen is het kennisniveau van keurmeesters van groot en essentieel belang. Ten slotte dienen de permanente of mobiele valbeveiligingen de gebruiker te beschermen tegen vallen van hoogte en vertrouwen zij op een betrouwbare werking en de jaarlijkse controle.

Welke zijn de mogelijkheden naast keuring en onderhoud van valbeveiliging?

HWV Facilities zorgt voor een correcte en planmatige uitvoering van het Service & Onderhoud en neemt deze verplichting graag uit uw handen. Zo verzekeren wij dat uw levenslijnen, hekwerk, ankerpunten of andere door ons geleverde materialen waarvoor wij bevoegd zijn tot keuring aantoonbaar op tijd worden gekeurd, onderhouden en indien nodig hersteld. Onze Service & Onderhoudsafdeling biedt :

  • Keuring permanente- en mobiele valbeveiliging

  • Keuring toegangstrappen en (kooi-)ladders

  • Onderhoud en reparatie van alle merken valbeveiliging

  • Deskundige en snelle service

  • Hoogwaardig advies- en serviceniveau

  • Snelle reactietijden

  • Eenvoudige en uitgebreide onderhoudscontracten

  • Verlenging van de garantieperiode

  • Vervanging van de benodigde onderdelen

  • Trekproeven om deugdelijkheid bevestiging te controleren

Trekproeven op ankerpunten, borgingspunten en bevestigingspunten

HWV Facilities voert trekproeven uit op ankerpunten, borgingspunten of bevestigingspunten op vraag van de klant. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 belastingen. Voor rope access of klimtouw technieken gelden strengere normen bij belasting. We helpen u graag bij het uitvoeren van trekproeven op valbeveiliging om de deugdelijkheid van de bevestiging te controleren.

Trekproef valbeveiliging