Is afbraak van asbest daken en golfplaten verplicht in België?

 

Is afbraak van asbest daken en golfplaten verplicht in België?

In België is de afbraak van asbest daken en golfplaten niet verplicht volgens de wet, maar wel sterk aanbevolen. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is namelijk belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van zowel de bewoners als het milieu. In dit artikel gaan we dieper in op waarom het aanbevolen wordt om asbest daken en golfplaten te laten verwijderen en wat de gevolgen kunnen zijn als dit niet gebeurt.

Waarom is het aanbevolen om asbest daken en golfplaten te laten verwijderen?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in het verleden veel gebruikt werd in de bouwsector vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. Echter, inmiddels weten we dat het inademen van asbestvezels kan leiden tot verschillende ernstige ziekten, zoals longkanker, asbestose en mesothelioom. Deze ziekten kunnen pas na jaren of zelfs decennia na de blootstelling aan asbest ontstaan, waardoor het extra belangrijk is om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Asbest daken en golfplaten zijn vaak te vinden op oude schuren, loodsen en andere gebouwen die al lang niet meer in gebruik zijn. Door de veroudering en het weer kunnen de asbestvezels vrijkomen en verspreiden. Het risico op blootstelling is hierdoor groter dan bijvoorbeeld bij asbesthoudende vloerbedekking.

Het verwijderen van asbest daken en golfplaten is een specialistische klus en moet daarom altijd uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf. Zij zullen het materiaal op een veilige manier verwijderen en afvoeren. Door het verwijderen van asbest daken en golfplaten draag je bij aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Asbest golfplaten verwijderen

Wat zijn de gevolgen als asbest daken en golfplaten niet worden verwijderd?

Wanneer asbest daken en golfplaten niet worden verwijderd, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de bewoners en het milieu. Bij veroudering van het materiaal kunnen er asbestvezels vrijkomen en verspreiden. Deze vezels kunnen door bewoners worden ingeademd en zo in de longen terechtkomen, waardoor de kans op ziekten toeneemt.

Ook kan het vrijkomen van asbestvezels bijdragen aan de verspreiding van asbest in het milieu. Asbest is een zeer persistent materiaal en kan jarenlang aanwezig blijven in bodem en water. Dit kan leiden tot een verontreiniging van de omgeving en daaruit voortvloeiende gezondheidsrisico's.

Het is daarom belangrijk om asbest daken en golfplaten tijdig te laten verwijderen om de gezondheid van bewoners en het milieu te beschermen.

Conclusie:

Het afbreken van asbest daken en golfplaten is niet verplicht in België volgens de wetgeving maar zeker sterk aan te raden. Door de subsidies of premies loont het de moeite om asbest te slopen en te vervangen door bijvoorbeeld isolatie panelen of sandwichpanelen.

Asbest daken afbreken en renoveren
Asbest daken afbreken en renoveren
Asbest daken afbreken en renoveren
Asbest daken afbreken en renoveren