Asbest en de wetgeving in België

 

Asbest en de wetgeving in België

Asbest is een stof die lang werd gebruikt in de bouwsector vanwege zijn isolerende eigenschappen en hittebestendigheid. Het is echter ook een gevaarlijke stof die kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals asbestose en longkanker. Om deze reden is het gebruik van asbest in België sinds 1998 verboden. Er zijn echter nog steeds veel gebouwen die asbest bevatten en moeten worden afgebroken of gerenoveerd. In dit artikel bespreken we de wetgeving omtrent asbest in België en de afbraak van asbesthoudende gebouwen.

Wetgeving omtrent asbest in België

In België is de wetgeving rond asbest vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006. Dit besluit verbiedt het gebruik van asbest in alle nieuwe bouwwerken en verbiedt de verkoop van asbesthoudende materialen. Het besluit stelt ook regels voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit bestaande gebouwen.

In het besluit staat dat het verwijderen van asbesthoudende materialen alleen mag worden uitgevoerd door een gecertificeerde aannemer. Deze aannemer moet beschikken over de juiste apparatuur en technische kennis om de verwijdering veilig uit te voeren. Bovendien moet het werk worden uitgevoerd in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die zijn vastgesteld door de overheid.

Asbest daken afbreken en renoveren

Afbreken van asbest golfplaten

Afbraak van asbesthoudende gebouwen

Wanneer een gebouw asbest bevat en moet worden afgebroken, moet de eigenaar zich houden aan de wetgeving omtrent asbestverwijdering. In de meeste gevallen moet de eigenaar een erkende asbestverwijderaar inschakelen om het asbest veilig te verwijderen voordat de afbraak kan beginnen.

De asbestverwijderaar zal een asbestinventaris opstellen, waarin wordt beschreven welke materialen asbest bevatten en waar deze zich bevinden in het gebouw. Vervolgens zal de asbestverwijderaar de asbesthoudende materialen veilig verwijderen, waarbij alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Pas nadat het asbest volledig is verwijderd, kan de afbraak van het gebouw beginnen.

Conclusie

Asbest is een gevaarlijke stof die in België sinds 1998 verboden is. De wetgeving omtrent asbest is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 en regelt het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen uit bestaande gebouwen. Wanneer een gebouw asbest bevat en moet worden afgebroken, moet de eigenaar zich houden aan de wetgeving omtrent asbestverwijdering en een erkende asbestverwijderaar inschakelen om het asbest veilig te verwijderen.

Asbest daken afbreken en renoveren
Asbest daken afbreken en renoveren
Asbest daken afbreken en renoveren
Asbest daken afbreken en renoveren