Premies voor asbestverwijdering en isolatie in 2022

 

Asbest daken en golfplaten verwijdering op daken

Welk jaar dient asbest verwijderd te zijn?

Het actieplan voor asbestofbouw in Vlaanderen streeft tegen 2034 dat alle risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. HWV Facilities uit Izegem verwijderd asbestcementen daken en gevels alsook asbest golfplaten van industriële gebouwen.

Uiterlijk tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Is het wettelijk verplicht om jouw asbest dak of golfplaten te verwijderen?

Asbest verwijderen is niet momenteel nog niet verplicht, echter ben je bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor het asbest binnen je bedrijf. Echter kan de gemeente u dwingende maatregelen laten nemen als er sprake is van losgebonden asbest of asbest in heel slechte staat. In dergelijke gevallen moet je het asbest afschermen of laten verwijderen door een erkend asbest verwijderingsbedrijf. HWV Facilities is de specialist voor het verwijderen van asbest golfplaten en asbest dak.

Wat betekent het asbest attest of asbest certificaat?

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders. 

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbest veilig maken.

In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Heeft u toch nog twijfels over bepaalde materialen, dan vindt u in het postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is een postinterventiedossier verplicht. Bron ovam vlaanderen

Plaatsen van ecopanelen op dak
Asbestdaken verwijderen
Asbest golfplaten verwijderen
Plaatsen van isolatie dakplaten