Welke individuele beschermingsmogelijkheden zijn er tegen valgevaar bij werken op daken of werken op hoogte?

Er zijn twee manieren om personen te beschermen bij werken op hoogte tegen valgevaar namelijk valbeveiliging en gebiedsbeperking.

In beide gevallen is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van een veiligheidsharnas dat met een vanglijn verbonden is aan het valbeveiligingssysteem.

Het verschil tussen valbeveiliging en gebiedsbeperking wordt hieronder kort uitgelegd.

Een valbeveiligingssysteem op een gebouw of dak beschermt gebruikers bij een mogelijke val, terwijl een gebiedsbeperkingssysteem voorkomt dat gebruikers überhaupt op een plek kunnen komen vanwaar ze zouden kunnen vallen.

Bij gebiedsbeperking voorkomt de lengte van de vanglijn dat gebruikers over de dakrand kunnen vallen. In deze situatie maakt de gebruiker gebruik van een lijn met een vaste lengte of een verstelbare lijn ingesteld op de juiste afstand. In dit geval is de lengte van de vanglijn gebaseerd op de afstand tussen het aanhaakpunt en de dakrand.

Een valbeveiligingssyteem limiteert de beweging van een gebruiker niet, maar beperkt de consequenties bij een mogelijke val.

Het systeem stopt namelijk de val voordat een gebruiker de grond of andere raakt. Dit systeem wordt vaak gebruikt voor werkzaamheden die dicht bij de dakrand plaatsvinden.

Ankerpunten - Doodgewichtsanker en mobiele ankerpunten voor plat dak

Mag een dode gewichtsanker geschikt voor 2 personen gebruikt worden als valbeveiliging?

Ja dit mag, maar er dient wel altijd eerst gekeken te worden naar de gebruikers situatie zoals hierboven geschreven.
Denk hierbij aan de volgende keuze, welke werksituatie is er? Dit betekent dat er voor beide situaties een andere aanlijning noodzakelijk is.
Zo adviseren wij bij de werksituatie waar valgevaar is een vallijn of valapparaat met valdemper om de krachten op te vangen die bij de val vrijkomen.

Bij gebiedsbeperking adviseren wij een vaste lijn gebaseerd op de afstand tussen het dode gewichtsanker en de dakrand zodat de mensen niet over de dakrand heen kunnen vallen. Het is dus belangrijk om altijd op voorhand de situatie correct in te schatten waar er moet gewerkt worden.

Mag er een tijdelijke levenslijn geplaatst worden tussen 2 dode gewichtankerpunten?

Er mag gebruik gemaakt worden van twee dode gewichts ankerpunten met een tijdelijke leeflijn ertussen. Echter deze horizontale leeflijn te voldoet aan de normering EN795:2012 type c. De dode gewichtsankers mogen niet verder dan 10 meter uit elkaar staan. Ook hierbij gelden dezelfde richtlijnen als hierboven beschreven met betrekking tot één of twee gebruikers.

Heeft u vragen omtrent het gebruik van een dodegewichtsanker of valbeveiliging en gebiedsbeperking, raadpleeg één van onze valbeveiligingsspecialisten.

Dakplaten met isolatie - Beveiligen van Isocab dakplaat platte daken te Moeskroen
Valbeveiliging - Ankerpunten